Nav 2013 ve NAV 2015 sonrası NAV geliştirme ve ui ekranlarındaki değişiklikler, bir çok upgrade projesi karşımıza çıkacaktır. Bazı projelerde proje ekipleri sıfırdan bir kurulum önersede her iki durumda da Microsoft’un SureStep ile tavsiye ettiği (80549_NAV2013_ENUS_UPGRADE) method aşağıdaki şekildedir.

Bir NAV upgrade planlamasında, takip edilecek adımlar.

Gerekli olan ekip:

 1. Proje Yöneticisi
 2. Uygulama Danışmanı, proje yöneticisine uygulamanın scopelarını belirlemede yardımcı  olur
 3. Uygulama Mimarı, proje yöneticisine tüm uygulamanın design edilmesine yardımcı olur.
 4. Yazılım danışmanı
 5. Test ve test stratejilerini belirlemede yardımcı olur.
 6. Teknoloji danışmanı, donanım gibi çevresel birimlerin upgradelerinin planlamasında yardımcı olur.

Projenin Analiz ve Planlanması

 1. Upgrade için gerekliliklerin belirlenmesi
 2. Bütün yapılacak işlerin sürelerinin tahmin edilmesi
 3. Upgrade sonrası test stratejisinin belirlenmesi
 4. Kapsamlı bir iş akış planının hazırlanması
 5. Upgrade süresini destekleyecek ortamların hazırlanması

Analiz ve dizayn fazı bittiği zaman proje ekibi tarafından aşağıdaki dökümanlar hazırlanmalıdır.

• Finalized Project Charter
• Detailed Upgrade Project Plan